Ja ets pacient?
Primera visita?

READAPTACIÓ I AQUATERÀPIA

Readaptació i aquateràpia

Unitat de entrenament personal i readaptació a Barcelona

Readaptació física

Que és un readaptador físic i el seu paper en la rehabilitació

Un Readaptador Físic és un professional especialista en la recuperació de lesions i/o patologíes mitjançant la promoció i la prescripció de l’exercici físic i l’activitat física de manera individualitzada.

Aquesta persona ha estudiat Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i complementa aquesta formació amb d’altra específica i professionalitzadora, com cursos, postgraus o màsters. A més a més, es tracta d’un professional inquiet que li agrada seguir els darrers avenços científics, la investigació i la innovació, i tot allò adaptat a la seva pròpia experiència personal.

La seva formació conté nocions específiques en anatomia i fisiologia humanes aplicades a l’exercici físic i al moviment, que mitjançant el control neuromuscular i la biomecànica, i establertes a una periodització i programació de l’entrenament, on controla les càrregues d’entrenament per tal de dur a terme el procés de recuperació, és capaç de detallar les fases necessàries a seguir per la persona, accelerant, en molts casos, el procés de recuperació funcional.

Aquest professional es troba integrat dins d’un equip pluri i multidisciplinar format per: Metges-Psicòleg-Fisioterapeuta-Readaptador-Nutricionista.

En què consisteixen les sessions de readaptació

Ensenya a realizar els moviments concrets i específics, guiant a la persona en tot moment i motivant-la a continuar realitzant exercici físic. Crea consciència corporal, dels patrons de moviment i dels hàbits físics saludables per tal que perdurin al llarg del temps, ajudant-la d’aquesta manera, a superar les fases pre-establertes de manera objectiva a través de valoracions funcionals individualitzades i test específics on poder valorar i veure la progressió fins al moment.

Un Readaptador Físic s’adapta en tots els casos a les necessitats concretes i aporta valor a la persona mitjançant el continu procés de variar les programacions individuals d’exercici físic específic, a més d’aportar alguns exercicis a la persona per tal que pugui complementar de manera individual el procés d’entrenament de manera autònoma a casa o al gimnàs, donat que ha après allò necessari prèviament amb el professional.

Conciencia corporal readaptacio barcelona

Importància de la readaptació esportiva després d’una lesió

És necessari i indispensable creure en aquesta figura professional per aprofitar un moment lesiu concret per a conéixer-se més, millorar, progressar i afiançar els beneficis de l’activitat física i l’exercici físic individuals, per tal d’evitar dolors o poder augmentar els nivells de força o de les seves capacitats físiques derivades (resistència o velocitat) o facilitadores (amplitud de moviment i flexibilitat), ajudant a prevenir la possibilitat de recau-re en la mateixa lesió o en una altre derivada d’aquesta. Per tant, aquest procés de preparació física en la lesió resulta indispensable per a aconseguir els objectius personals i/o professionals de la persona.

En definitiva, es tracta d’un professional que no segueix cap mètode concret, sinó que és capaç d’adaptar-se a la persona amb el seu coneixement i aportar-li els exercicis necessaris i adients per a ella en el moment de la fase de readaptació a l’esforç on es trobi.

Sessió de readaptació amb Alexis Herraiz
Readaptació: treball de propiocepció després d’un esquinç de turmell

Sessions de Aquateràpia

Els responsables del programa Aquaterapia:

El Dr.Mario Lloret com a coordinació mèdic esportiu i un tècnic aquàtic titulat,
son els responsables del servei d’Aquateràpia de l’Institut Arquer.

En què consisteixen les nostres sessions d’aquateràpia

Aquest servei es pot prestar en sessions individualitzades (tècnic/pacient) o bé en sessions grupals de 5 pacients (com a màxim) que realitzaran exercicis individualitzats. La durada de cada sessió serà de 45-50’, dos dies a la setmana, que serà concretat prèviament amb Institut Arquer i la disponibilitat de la instal·lació aquàtica. Així mateix, des de l’Institut Arquer, es durà a terme l’assignació de les places i grups (prèvia consulta amb el coordinador mèdic esportiu) i es podrà determinar la formació de grups en aquells casos en els quals, després de valoració tècnica, es consideri oportú i beneficiós per a aquests participants.

 • La prestació del servei es durà a terme en funció d’una programació específica per a cadascun dels participants, d’acord a les característiques i necessitats concretes dels mateixos. Per a això, el responsable del programa Aquateràpia es comprometrà a elaborar les programacions específiques de cada participant i lliurar-les, a través de les reunions de coordinació.
 • La coordinació mèdic esportiva es comprometrà a incloure en la seva metodologia l’avaluació inicial, de seguiment i final per a cadascun dels pacients, així com l’elaboració i lliurament dels informes corresponents als mateixos.
 • L’equip de professionals mantindrà disponibilitat de comunicació i intercanvi d’informació amb els pacients si escau, així com amb la coordinació mèdic esportiva, amb la finalitat de comentar, assessorar i informar sobre el desenvolupament de la prestació del servei.
 • La prestació del servei es realitzarà en les instal·lacions esportives del CEM Maresme (Barcelona).

Malalties o lesions a tractar mitjançant aquateràpia

 • Malalties degeneratives de l’aparell locomotor (artrosi, espondilosi, artritis reumatoidees).
 • Dolor lumbar i dolor cervical.
 • Omalgies, Coxalgies i Gonalgies, entre d’altres.
 • Postquirúrgics de l’aparell locomotor.
 • Escoliosis, cifosi, rectificacions columna vertebral.
Readaptació Barcelona

Mitjans materials i instal·lacions mitjans materials i instal·lacions per a les sessions d’aquateràpia

 • El CEM Maresme posarà a la disposició del Programa Aquaterapia les instal·lacions adequades per al desenvolupament de l’activitat, concretament una piscina poc profunda i a la temperatura adequada.
 • Institut Arquer realitza TOTES les gestions perquè els nostres pacients accedeixin directament a les instal·lacions de CEM Maresme per realitzar la sessió d’Aquateràpia.
 • Els materials necessaris, per a la realització de l’activitat són (disponibles a les instal·lacions) :
 • Taules, manguitos, collarins, xurros, flotadors abdominals, Pull boys, gomes elàstiques, pilotes de goma, steps, manuelles d’aigua, aletes curtes, bicicleta aquàtica, discos, manoples, terminis d’execució.
 • La prestació del servei s’efectuarà durant els mesos de setembre a desembre i de gener a juliol, de cada any. En el mes d’agost no es prestarà el servei.

Treballem amb tu per a tu

Primera visita

De llarga durada, per escoltar el relat del pacient, fer la seva història clínica completa, valorar la seva biomecànica, i estudiar les proves que aporta. Depenent de cada cas, pot incloure o no tant la avaluació com el tractament.

Avaluació

Amb totes les proves estudiades i realitzada l’exploració meticulosa del pacient (realitzant una ecografia si s’escau), es realitza el diagnòstic precís causal, s’explica de manera entenedora per obtenir la complicitat del pacient, i es valoren conjuntament amb ell el ventall de les diferents opcions terapèutiques

Tractament

S’inicia el tractament que cerca eliminar tant la causa originaria del problema com les seves conseqüències derivades. Es consensua amb el pacient el tractament més eficaç i adequat segons les circumstàncies personals del pacient. Així, pot incloure la intervenció d’un únic professional, o fer recomanable la intervenció consecutiva o simultània de diferents professionals del nostre Institut

Seguiment

Finalitzat el tractament, pautarem les mesures necessàries de seguiment per valorar la seva correcte evolució, i indicarem el que haurà de fer i no fer el pacient per prevenir-ne les recaigudes.

Treballem amb tu per a tu

Demana la teva primera visita

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per demanar un primera cita, t’informarem de com et podem ajudar, i des de la primera trucada entendràs que Institut Arquer és una altra experiència diferent al què coneixes fins ara.