Ja ets pacient?
Primera visita?

Fisioteràpia

Unitat de Traumatologia i Medicina de l’Esport

Tractaments de fisioteràpia esportiva a Barcelona

L’equip de fisioteràpia del nostre Institut està format per personal  altament qualificat i amb una llarga experiència, plenament dedicat als seus pacients. Està en continua formació, i treballant sempre colze a colze amb l’equip mèdic.

Disposa dels coneixements i de les tècniques més capdavanteres en fisioteràpia i osteopatia, així com del material i dels aparells més novedosos i eficaços per poder dur a terme la seva tasca, reduint els temps de recuperació i les molèsties de qualsevol lesió.

 

Això no resta importància a les tècniques més senzilles i eficaces com el massatge esportiu, de descàrrega, de drenatge, els embenats o les pautes de musculació específica com el treball de sol pèlvic, que també están presents en la major part dels tractaments integrals que realitzem a fisioterapia.

La resta del personal de l’Institut Arquer, tant metges, com podòlegs, nutricionistes, psicòlegs i readaptadors están al seu costat per donar-los suport quan ho necessiten, treballant de manera coordinada per aconseguir aquests resultats, altament preuats pels nostres fidels pacients.

Massatge esportiu i teràpia manual

La FISIOTERÀPIA és l’eina més eficaç per tractar els problemes físics dels nostres pacients de manera eficaç i poc agressiva.

Després del diagnòstic mèdic acurat i plantejades les diferents opcions de teràpia, la multitud d’eines que ens brinda la fisioteràpia posades a les mans dels nostres professionals, eviten teràpies a vegades més agressives per curar als nostres pacients

Dins de la fisioteràpia la part més important és la teràpia manual. Són aquell conjunt de tècniques on utilitzem únicament les mans per tractar cada patologia. Les més conegudes i que els fisioterapeutes de l’Institut Arquer apliquen de manera constant son:

 • Massatge: consisteix en exercir pressió combinada amb lliscament damunt la musculatura per tal d’incrementar el flux sanguini en els teixits i millorar el lliscament entre les diferents estructures tissulars. Aconseguim així relaxar la tensió muscular i eliminar la tensió en els punts gatell.

Altres tractaments de fisioteràpia

 • Estiraments: portar el múscul fins a un punt de tensió suportable però intensa per al pacient per tal de millorar-ne la seva elasticitat i augmentar el rang de moviment articular.
 • Cyriax: o també anomenat massatge transvers profund, s’utilitza per al tractament de lesions de lligaments i tendons, i consisteix en exercir una fricció d’alta intensitat damunt de l’estructura afectada per augmentar-ne de forma sobtada el rec sanguini aconseguint així l’aport d’oxigen i nutrients per accelerar el procés de recuperació del teixit.
 • Drenatge limfàtic: a través d’una pressió molt suau i rítmica damunt la pell s’incrementa el ritme reabsorció de la limfa a dins del torrent limfàtic per tal d’eliminar-ne l’acumulació excessiva en els teixits. Molt eficaç després de processos oncològics amb extirpació ganglionar o post-traumatismes on  apareix hematoma i edema important.
 • Mobilització articular: recuperar la correcta biomecànica articular a través de la mobilització passiva de forma lenta i no dolorosa, intentant augmentar progressivament l’amplitud de moviment. Imprescindible després d’una lesió amb període d’immobilització.
 • Tècniques d’alliberament miofascials: exercint un contacte molt suau damunt la pell i seguint el propi moviment de les fàscies del cos, podem estimular-ne el ritme i aconseguir així desbloquejar-ne les restriccions.
 • Recentratges: aconseguir la recol·locació estructural d’una articulació per tal de millorar-ne la seva biomecànica amb tècniques d’alta velocitat o amb contracció-relaxació-estirament.

 

 • Tècniques oro-fascials per al tractament de l’ATM: l’articulació temporo-mandibular sovint causa molts problemes de dolor local e irradiat i és possible solucionar-ho amb tècniques de decoaptació articular i exercicis específics molt senzills de fer.
 • Ventoses: serveixen per augmentar el flux sanguini a nivell muscular i alliberar la tensió dels diferents plans tissulars. Es poden mantenir fixes en un punt o fer-les lliscar per damunt de la pell.
 • Punció seca: Consisteix en una punció dels punts gallet miofascials mitjançant agulles d’acupuntura per a desactivar el símptomes que el punt està generant a aquest nivell o a distància, aconseguint així la relaxació reflexa d’aquest punt.

 

Punció seca Barcelona

 

 • Acupuntura: semblant al cas anterior, però en aquest cas les puntures amb l’agulla es realitzen en els meridians energètics amb el concepte d ela medicina tradicional xinesa, a diferents profunditats, i per tractar patologies diverses (molt més amplies que en la punció seca)
 • Embenats funcionals: tècniques d’immobilització o contenció parcial mitjançant esparadrap i benes, que permet realitzar activitat física, però protegint les estructures lesionades o en vies de recuperació.

 

 • Kinesiotape /embenats neuromusculars de colors: En aquest tipus d’embenat, s’utilitza tela adhesiva, transpirable i lleugerament elàstica, que actua a nivell neuromuscular i propioceptiu, aportant informació sensitiu-motora i facilitant el drenatge.

Depenen de la col·locació i de la tensió de l’embenat neuromuscular, podem incidir més a nivell articular, muscular o tendinós, produint relaxació o estimulació d’aquestes estructures

 

 • Fibròlisi diacutània miofascial (ganxos): és una tècnica de fisioteràpia que té com objectiu alliberar les adherències del teixit fascial (estructura que envolta tots els músculs del cos). D’aquesta manera millora el lliscament (tendons, lligaments, músculs i articulacions), disminuint així els símptomes i signes de la patologia del pacient ocasionades principalment per aquestes adherències entre la fàscia i el múscul (dolor, inflamació, pèrdua de mobilitat). També serveixen per al tractament de punts gatell fent pressió mantinguda damunt.

En l’apartat d’electroteràpia, disposem d’aparells capdavanters, eficaços i indolors, entre ells:

 

 • Electròlisi Percutània Intratissular(EPI) o EPTE (electròlisi percutánia terapèutica):

És una tècnica de fisioteràpia invasiva, que consisteix  en l’aplicació ecoguiada d’un corrent elèctric de tipus galvànic a través d’una agulla d’acupuntura, que provoca una resposta inflamatòria en el punt d’aplicació, i que posteriorment produeix una reacció tissular de reparació i normalizació dels teixits afectats.

S’utiliza per tractar lesions del sistema músculo-esquelétic com cicatrius , seqüel·les doloroses, tendinopaties cròniques, etc

 • Ones de xoc:

Consisteix en l’aplicació de ones sonores d’alta velocitat, que tenen una pressió  i energia molt superiors a altres ones, i que poden arribar als 12 cm de profundidad en ones de xoc focals si la impedància del teixit es manté. Quan la impedància acústica varia, s’allibera energia, més elevada, quan m´és elevada sigui la variació de impedància.

S’apliquen mitjançant un capçal,  sobre músculs, tendons o ossos, per aconseguir una reparació accelerada dels teixits, creixement cel·lular, analgèsia i restauració de la mobilitat

L’impacte sobre el teixit provoca petits danys cel·lulars i tissulars, la qual cosa genera un efecte fisiològic positiu amb una resposta inflamatòria, i posteriorment la reparació i reconstrucció dels teixits tous afectats

Efectes ones de xoc

 1. INDIBA / WINBACK

Son radiacions electromagnètiques que oscil·len simultàniament en el camp elèctric i magnètic. L’escalfor es genera per la resistència natural dels teixits amb el moviment dels electrons, dins  d‘un camp de radiofreqüència.

Quan s’aplica sobre un teixit, provoca ràpides oscil·lacions dels camps electromagnètics, causant moviment de les molècules carregades, i resultant en un increment directe de la temperatura.

Emissió de RF (per llegir més fes clic aquí).

 1. Làser:

És un tipus de ona electromagnètica que genera una recàrrega eléctrica de la cèl·lula lesionada en profunditat, mitjançant  energia fotònica, ajudant així a la regeneració dels teixits. No produeix escalfor en profunditat.

 • Magnetoteràpia:

igual que el cas anterior, però en aquest cas la energia usada per aquesta recàrrega cel·lular no és la energia fotònica sinó la electromagnètica. S’utilitza en les alteracions de consolidació de fractures, osteonecrosis, y èdemes ossis. L’existència de materials metàl·lics  en la zona a tractar dificulta en part el tractament, i pot descarregar els marcapassos.

 • Electroteràpia clàssica:

Consisteix en fer passar corrent elèctric a través dels teixits del cos amb diferents finalitats terapèutiques .

 • Ultrasò: és una ona sonora no audible d’alta freqüència, que genera escalfor en els canvis d’interfase, en la profunditat dels teixits tractats. Actualment en desús
 • Corrents elèctrics de baixa i alta freqüència: hi ha molts tipus, que bàsicament produeixen 2 efectes diferents: electroestimulació,o sigui provocar una contracció muscular (tipus Compex), per potenciar el múscul, per relaxar-lo o per drenar-lo, o bé analgèsia, o sigui, disminució del dolor (tipo TNS).
 • Iontoforesi: mitjançant l’ús de corrent continu, s’aconsegueix introduir amb més facilitat alguns fàrmacs a través de la pell, aconseguint una major eficàcia terapèutica que amb la forma galènica origina

 

Centre mèdic Barcelona

En el cas de pacients quirúrgics (pre i postcirurgia):

la fisioteràpia hi juga un paper fonamental per aconseguir reduir els temps de recuperació i la readaptació completa a l’activitat física de cada pacient.

Per això, de forma individual i específica, fem una valoració prèvia a la intervenció, per

 • saber l’estat físic en el què es troba la persona,
 • preparar i informar al pacient del que es trobarà després de ser operat, i
 • establir pautes prèvies de treball amb l’objectiu principal de guanyar força i millorar la mobilitat articular,
 • millorar la dieta (nutricionista) i el rec sanguini (cambra hiperbàrica), per tal d’arribar en les millors condicions possibles a la cirurgia, i reduir així el temps de convalescència, les molèsties i les limitacions postquirúrgiques.

Si cal, el fisioterapeuta es desplaça a la clínica on es troba el pacient l’endemà de la intervenció.

Treballem la reeducació de la marxa i l’autonomia en les transferències, i establim els exercicis que el pacient haurà de fer durant els primers dies.

Posteriorment, fem un seguiment rigorós de l’evolució, on treballem per recuperar el més aviat possible tant la biomecànica general de base, com la força i el control neuro-muscular de la regió intervinguda.

Disposen de multitud de tècniques per aconseguir els objectius proposats, com les tècniques de Kabat, tècniques propioceptives, neurodinàmiques,, etc. i diferents aparells abans esmentats.

Treballem amb tu per a tu

Primera visita

De llarga durada, per escoltar el relat del pacient, fer la seva història clínica completa, valorar la seva biomecànica, i estudiar les proves que aporta. Depenent de cada cas, pot incloure o no tant la avaluació com el tractament.

Avaluació

Amb totes les proves estudiades i realitzada l’exploració meticulosa del pacient (realitzant una ecografia si s’escau), es realitza el diagnòstic precís causal, s’explica de manera entenedora per obtenir la complicitat del pacient, i es valoren conjuntament amb ell el ventall de les diferents opcions terapèutiques

Tractament

S’inicia el tractament que cerca eliminar tant la causa originaria del problema com les seves conseqüències derivades. Es consensua amb el pacient el tractament més eficaç i adequat segons les circumstàncies personals del pacient. Així, pot incloure la intervenció d’un únic professional, o fer recomanable la intervenció consecutiva o simultània de diferents professionals del nostre Institut

Seguiment

Finalitzat el tractament, pautarem les mesures necessàries de seguiment per valorar la seva correcte evolució, i indicarem el que haurà de fer i no fer el pacient per prevenir-ne les recaigudes.

Demana la teva primera visita

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per demanar un primera cita, t’informarem de com et podem ajudar, i des de la primera trucada entendràs que Institut Arquer és una altra experiència diferent al què coneixes fins ara.