Ja ets pacient?
Primera visita?

Educación postural

Correción postural
Correción postural en Institut Arquer

Educació y correcció postural: Introducció

Segons el propi terapeuta Riccardo Azzolini, en termes de moviment parlem dels hàbits (negatius) com a accions, gestos i postures adoptades en el passat davant de situacions de necessitat/emergència i que, per ser extremadament fàcils d’activar (no cal pensar per recórrer a elles!), es fixen en el nostre subconscient com a úniques alternatives possibles. I les repetim … a l’infinit.
Així és com ens engabien (i ens engabiem!) en un espai íntim dins del com “estem i ens movem” segons conegudes, tranquil·litzadores però rígides i molt limitades regles personals.
I així és com definitivament limitem al mínim indispensable nostres capacitats motores i adoptem postures totalment insuficients a garantir la salut i l’eficiència de les nostres estructures locomotores. Ens fem mal!

El programa de reeducació postural desenvolupat al nostre Intitut Arquer, Bones for Life, 
mitjançant els seus “Processos” (veritables acte-recerques conscients), ens permet experimentar i aprendre patrons/estrategias de moviment diferents i personals que, perseguint el camí de la coordinació i passant pel filtre de la autoconsciencia, podran ser nostres saludables hàbits futurs.

La Reeducació Postural Global (RPG), el mètode de Philippe Souchard (1)

És un mètode de reeducació de l’aparell locomotor molt científic, de fet els tractaments es mouen constantment entre l’observació, l’anatomia, la fisiologia i la biomecànica.
Tres característiques molt concretes ho defineixen:

  • Individualitat: les diferències entre cada individu i la seva pròpia resposta a les alteracions funcionals fa que no existeixi una via terapèutica estàndard. Cal dedicar-se a la història de cada individu per entendre i resoldre el seu problema.
  • Causalitat: el cos per respondre a les agressions externes (traumes, mals hàbits, etc.) i internes (tensions corporals, alteracions orgàniques, etc.) normalment s’organitza per no sentir dolor i seguir funcionant. La nova organització a la zona afectada oculta el dolor limitant la seva mobilitat/funcionalitat (anatomicamente “es tanca en concavidades amb una reduïda mobilitat que protegeix”) alterant així la fisiologia/anatomia d’estructures properes que amb el temps manifestessin el seu descontentament amb altres dolors que són, ara, a distància de la causa. Cal buscar la causa i no limitar-se a tractar el símptoma!
  • Globalitat: diferencia aquest mètode dels altres! No som un simple conjunt de peces i el nostre aparell locomotor funciona segons lineas/cadenes de funcionalitat motora (músculs, fascias, aponeurosis). Llavors una disfunció local es dilueix al llarg de la seva cadena que pugues al seu torn transmetre-la a una altra cadena: solament sent globals aconseguirem seguir el recorregut a l’inrevés i arribar a tractar la causa.D’aquí l’ús en el tractament RPG de diferents Postures, o sigui posicions de posada en tensió global i progressiva de la musculatura organitzada en les diferents lineas/cadenes de funcionalitat neuromotora. I així fer primer “sortir a la llum” les compensacions secundàries a la lesió, anar eliminant-les amb macro i micro ajustos de rearmonización morfològica, fins a arribar a veure LA CAUSA per després eliminar-la amb el prosseguir de la postura.

Desgraciadament és encara molt habitual en la terminologia mèdica i en fisioteràpia clàssica parlar de feblesa musculatura. Així que, per posar un exemple molt comú, el potenciamiento dels músculs espinals sol ser moltes vegades la prescripció en el cas de problemes de la columna lumbar … Musculació!

Aclarim

Tenim músculs estàtics i músculs dinàmics. Els estàtics, pel fet de ser antigravitarios (mantenen la forma de l’esquelet … ens mantenen dempeus), estan en activitat tònica (contracció) gairebé permanent i per això tenen fibres musculars curtes i molt teixit connectiu. Els dinàmics asseguren el moviment i presenten fibres llargues i menys teixit connectiu (2).
La seva funció i la seva anatomia fan que la tendència fisiològica dels músculs estàtics sigui la hipertonía, l’escurçament i la rigidesa (no descansen mai!) i la de de els músculs dinàmics la hipotonía, l’allargament i la flacidez (sedentarisme!).
Podem entendre llavors com una musculación indiscriminada de tota la musculatura, pugui anar bé per als dinàmics mentre va a agreujar aquella situació d’hipertonía, escurçament i rigidesa dels estàtics.

Conseqüències?

Augment de l’efecte de compressió articular … possible augment de les lesions … empitjorament de les alteracions posturals … dolor.

En fi, no es pot desconèixer o oblidar la fisiologia muscular i la biomecànica de cada múscul aconsellant/practicant una musculación general, ja que el camí terapèutic causal (veure post RPG – 1.) fracassarà i podrà caure en efectes contraproduents.
Als estàtics cal fer-li recuperar l’elasticitat perduda!
En la RPG estirem els músculs estàtics en contracció isotònica-excèntrica (i no passivament) de manera que, augmentant així el numero de miofibrillas musculars, el múscul “creix” d’un allargament anatòmic nou i estable i no temporal. Sempre que el treball sigui global, com descrit en el post RPG 1.)
Les postures que utilitzem en la Reeducació Postural Global són “posicions actives i simultànies isotòniques excèntriques dels estàtics, isotòniques concèntriques dels dinàmics, progressivament globals, l’objectiu dels quals consisteix a trobar les causes de la lesió i a trobar la bona morfologia i les funcions relacionades amb aquesta”

BIBLIOGRAFIA

(1) Souchard PE. Reeducación postural global. ITG; 1989.

(2) De Miguel EE, Moreno JT, López ML, Polo SC, Martínez EM, Rivas BG. Análisis de las variaciones de la estática según el método de reeducación postural global. Cuestiones de fisioterapia: revista universitaria de información e investigación en Fisioterapia. 2000;14(14):71-6