Ja ets pacient?
Primera visita?

Post tratamientos cámara hiperbárica

En la càmera hiperbàrica és realitzen tractaments per una àmplia varietat d’indicacions mèdiques:

Fibromialgia
L’oxigen hiperbàrico és fonamental i molt efectiu en la reducció, reversió o eliminació dels símptomes generats per la Fibromialgia.
El tractament consisteix en sessions de càmera hiperbárica la quantitat de la qual es determina després de l’avaluació del pacient. L’augment de l’oxigen en sang produït pel tractament hiperbàric té efectes desinflamatoris, estimula la cicatrització i reparació de teixides, augmenta el flux sanguini a nivell perifèric i del sistema nerviosos central i té acció sobre neurotransmissors.
Tots aquests efectes fan que el tractament amb càmera hiperbàrica sigui cada vegada més utilitzat com a part dels protocols de tractament a pacients amb fibromialgia obtenint-se excel·lents resultats clínics.

Radioteràpia
Un dels usos més estesos de la Càmera Hiperbàrica a nivell internacional, és la seva utilització en el tractament de les lesions produïdes per radioteràpia o teràpia de rajos.
La forta hiperoxia produeix un augment significatiu de l’oxigen en sang i entre els efectes regeneratius del teixit danyat per la radiació s’aconsegueix l’efecte antiinflamatori, estimulació a les cèl·lules que produeixen col·làgen afavorint la cicatrització i reparació de teixits, afavoreix la angiogènesis obrint nous gots sanguinis i augmentant l’arribada de sang als teixits danyats i estimula l’alliberament de cèl·lules mare.
Això fa que la Càmera Hiperbàrica sigui indicada en el protocol del tractament de lesions per radioteràpia a tot el món.

Oncologia
Els problemes oncològics són generats per cèl·lules tumorals que tenen una component anaeròbica, puix que són cèl·lules que reaccionen davant la presència d’oxigen, retraient-se, doncs es reprodueixen en un ambient lliure d’aquest gas.
La forta hiperoxia que genera la càmera hiperbàrica fa arribar oxigen a tots els teixits del cos incloent els tumorals, disminuint el creixement dels mateixos i afavorint la seva retracció.
Existeix molta informació sobre aquests temes i treballs científics en els quals es complementa aquest tractament amb els oncològics habituals.
Així mateix en els casos en els quals s’aplica radioteràpia està fortament indicat per organismes internacionals per a la recuperació de les lesions produïdes pels rajos mitjançant l’oxigenació en càmera hiperbàrica.

Darrera actualització 07/03/2022