Ja ets pacient?
Primera visita?

Tractaments neurologics amb la càmera hiperbàrica

En la càmera hiperbàrica és realitzen tractaments per una àmplia varietat d’indicacions mèdiques.

Malaltia de Parkinson
Aquesta malaltia neurodegenerativa té com a conseqüència la inflamació del teixit nerviós que produeix una espasticitatque es tradueix en el seu tremolor característic.
A partir d’aplicar Càmera Hiperbàrica s’aconsegueix una àmplia millorança en els símptomes, aconseguint en poques sessions, la reducció de la inflamació d’aquests teixits nerviosos que afecten la mobilitat i la resposta integral del pacient.
L’oxigen Hiperbàric és antiinflamatori, produeix una redistribució del flux sanguini a nivell del Sistema Nerviós Central, estimula la reparació de teixits nerviosos i té efectes sobre neurotransmissors. Aquesta combinació d’efectes resulta en les millorances que refereixen els pacients tractats com la disminució del tremolor i sobretot, disminució de la rigidesa, la qual cosa resulta en millor de qualitat de vida.

Neuropatíes Perifèriques
Moltes dels efectes de les neuropatíes perifèriques són produïdes per inflamacions que afecten teixits nerviosos.
El sistema nerviosos central i perifèric és molt sensible als canvis d’oxigen i mitjançant la càmera hiperbàrica s’eleven les dosis d’oxigen a nivells hiperoxia que desinflama els teixits incloent el teixit nerviós que afecta per exemple les paràlisis facials i altres tipus, accelerant significativament la rehabilitació de les zones afectades.
Els beneficis per al tractament d’aquests quadres clínics es fonamenten en els seus efectes antiinflamatoris, reparació de teixits, millora de la resposta cel·lular i regulació en neurotransmissors.

Rehabilitació de ACV
El tractament amb càmera hiperbárica és molt utilitzat en pacients que van tenir ACV isquémicos sent indicada en els protocols de tractament pels especialistes ja que els efectes del tractament vascularizan la zona afectada i permet a les zones limítrofes prendre ràpidament les funcions perdudes pel ACV, accelerant la rehabilitació i prevenint nous episodis.
L’important increment de l’oxigen transportat per la sang a conseqüència del tractament amb oxigen hiperbárico produeix un augment del flux sanguini cerebral, desinflama les zones afectades partir de la vasoconstricción i disminueix l’edema, estimula els processos de reparació de teixits lesionats, té efectes directes sobre neurotransmisores i augmenta el consum d’oxigen del sistema nerviós central.
Aquests mecanismes acceleren el procés de recuperació i rehabilitació de pacients que han sofert un ACV amb evidència d’excel·lents resultats clínics.

Paràlisi Cerebral
El tractament amb càmera hiperbàrica produeix un augment del flux sanguini cerebral, és desinflamatori a partir de la got constricció i la disminució de l’edema, estimula els processos de reparació de teixits lesionats, exerceix una regulació sobre els processos inflamatoris, té efectes directes sobre alguns neurotransmissors i augmenta el consum d’oxigen del sistema nerviós central.
Tots aquests efectes beneficiosos de l’oxigen es tradueix en la seva incorporació als protocols de tractament de paràlisi cerebral ja que els pacients presenten diverses millores clíniques i major capacitat de rehabilitació.

Trastorn de l’Espectre Autista i TGD
L’autisme i el trastorn general de desenvolupament TGD són síndromes en els quals la teràpia hiperbàrica aquesta protocol·litzada i indicada especialment per a la recuperació i millorament de varis dels trastorns que genera en els nois.
A partir d’aplicar Càmera Hiperbàrica s’aconsegueix un avanç molt significatiu en l’atenció, connexió amb la família i l’entorn, socialització, reforç de la tonicitat muscular i del sistema immunològic. Si bé hi ha molts corrents per als diferents casos, els especialistes mundials en aquesta matèria sempre coincideixen que la càmera hiperbàrica és de gran ajuda.
L’àmplia experiència que hi ha en aquest camp demostra a través de l’expressió dels pares que l’avanç d’aquests nens amb oxigen hiperbàric és molt notori i els canvis en l’atenció i l’aprenentatge commouen pel seu resultat positiu.

Deixa un comentari